1a Jornada de Pesca RECORD-FISH 2015: Dissabte 18 de Juliol

 

1ª Jornada Pesca Record-Fish 2015: Dissabte 18 de juliol

 

Us presentem el torneig de pesca RECORD-FISH, dirigit als socis del GEN Roses, competició que permet certificar les captures per espècies i pes, creant un rànquing on es recolliran les millors captures i pescadors de l'any i mantenir el rècord de la captura fins que es superi. Aquest rànquing es podrà consultar a la Web del club.

Seran puntuables únicament les jornades de pesca que es declarin RECORD-FISH, que poden ser independents o dins d'una altre competició.

Totes les captures tenen que respectar la mida legal per poder ser presentades al jurat per al seu mesurament i pesatge, després d'aquest tràmit es certificaran i podran ser declarades RECORD. S'exclouran les captures que en el moment de la competició estiguin en veda o estigui prohibida la seva captura (tonyina, peix espasa, etc).

El pescador serà propietari de les seves captures, excepte en el cas que per normativa del concurs el peix capturat es destini a beneficència.

A final de temporada tindrà lloc un acte on es farà entrega del trofeu de cada categoria.

CATEGORIES DE PEIXOS

 

1.       PELÀGICS D' ALTURA: TONYINA VERMELLA, ALBACORA, BACORETA, LLAMPUGA,

LLISTAT, AGULLA, PEIX ESPASA, TAURÓ (TINTORERA, GUILLA, ETC..)

2.       PELÀGICS DE COSTA: SERVIOLA, TALLA-HAMS, PALOMETÓ, BONÍTOL, MELVA, BISO, BARRACUDA, SORELL

3.       SERRÀNIDS: MERO, XERNA, LLOBARRO, CORBALL

4.       ESPÀRIDS: DÉNTOL, DORADA, PAGELL, PAGRE, SARD, MARBRE, CÀNTARA, BESUC

5.       ANÈLIDS: CONGRE, MORENA

6.       PEIX DE FONS: MOLLA, ESCÓRPORA, LLUÇ, ARANYA, RAP, GALL, SERRÀ PENEGAL

7.       MUGÍLIDS: LLISA

8.       CEFALÒPODES: POP, CALAMAR, SÈPIA

 

*Seran vàlids tots els peixos que compleixin la legislació vigent pel que fa a pes i mesures mínimes de cada espècie.

 

NORMATIVA

Es programaran un mínim de 4 jornades anuals que puntuaran a la lliga anual per punts i per el RECORD-FISH.

Cada jornada de pesca es programarà amb horari d' inici i final i es marcarà una hora límit pel pesatge.

Cada participant podrà decidir la modalitat de pesca que vol realitzar i les espècies a capturar.

El pescador serà propietari de les seves captures, a excepció que la jornada es dediqui a beneficència.

La puntuació serà d'un punt per gram, seran valides les espècies de peixos de mes de 500 gr. de pes. En el cas dels cefalòpodes puntuaran totes les captures, tot i que pesin menys de 500 gr.

Cada peix que es converteixi en record de cada categoria, tindrà una puntuació del seu pes mes un 25% de punts, que es tindran en compte a la lliga per punts. El pescador quedarà registrat amb la captura fins que un altre el superi.

Hi haurà un guanyador per cada categoria de peixos, i un guanyador total sumant tots els punts aconseguits en cada una de les categories, durant tot l' any. També hi haurà un premi per a la peça més gran anual.

Es podrà seguir el rànquing de classificació i visualització dels rècords a la secció de pesca de la nostra pàgina web.

Col·laboració científica:  La base de dades de  captures aconseguides, es cedirà a organitzacions científiques, que el GEN tingui signat acords de col·laboració a fi i efecte de fer un seguiment i estudi de les espècies capturades a les nostres aigües.

 

AdjuntMida
2015-05-13 Normativa Record-Fish 2015.pdf326.21 KB