Setmana Blava de Vela

Activitat per noies i nois de 5 a 16 anys. Inscripcions obertes fins el 24 de febrer. Més informació:
Tel 972 25 70 03 
e-mail: secretaria@genroses.cat

Desenvolupament de l'activitat:

La setmana la dividim en sessions de 2'5 hores de pràctica i 2'5 hores de tallers, teòriques i activitats de platja.

Els grups els dividirem per nivells, per tant la iniciació es farà les primeres 2'5 hores, és a dir, de 9h a 11'30h, per tal d'aprofitar una menor força del vent i les següents 2'5 hores, de 11'30h a 2h, activitats d'aprenentatge a terra, jocs de platja i tallers.

Per els nivells més alts es farien els taller i activitats d'aprenentatge i tallers de 9h a 11'30h i la pràctica de les 11'30h a les 2h, per aprofitar millor les condicions de vent.

També s'ha programat una sortida per fer una visita al port pesquer i esportiu (sortida cultural), la intenció amb aquestes sortides és que els nens coneguin millor les dues vessants en què es pot convertir l'entorn on viuen: el més lúdic i el de treball com seria la pesca. Aquesta sortida es faria conjunta amb tot el grup.

Les sessions d'aigua sempre comencen amb una petita introducció teòrica per tal de saber què es farà durant la navegació i repassar el que es va fer el dia anterior, així els coneixements adquirits pels alumnes tenen més consistència i es pot veure quin alumne segueix millor i quin té més problemes i es puguin trobar les solucions oportunes.

Les activitats de platja seran voleibol, badminton, jocs cooperatius... i si el temps ho permet i la fred no es gaire acusada, una introducció al windsurf i al sub (remar de peu).