Preinscripció Sessions Individuals

  • L’enviament d’aquestes dades no suposen la reserva de la sessió fins que no s’hagin confirmat per part del GEN.
  • No s’admetrà cap alumne que en el moment d’iniciar les sessions no hagi abonat els drets d’inscripció.

Consulteu el cataleg de serveis i tarifes

Dades de l'alumne

Forname

Familyname

Birth date

Passport ID

Telefon, mother's/father's in case of underage

e-mail

ZIP code

Town

Country

Can you swim ?

Are you GEN club member ?

Image CAPTCHA
.