Novetats en la llicència d'esportista 2012

Segons el Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i més concretament el seu article 154 , us comuniquem el següent:

La nova normativa referida anteriorment d’aplicació des del 2010,  regula la informació exigible, per acreditar la llicència esportiva en qüestions d’aptitud física i de salut, essent imprescindible exigir de manera preceptiva a la persona practicant de l’activitat física la signatura d’una declaració responsable sobre el seu estat de salut i de condició física.

Teniu disponible aquest document a les oficines del gen i per a la vostra comoditat us ho podem anviar.