Junta

La Junta Directiva del GEN us ha comunicat, a través d'una carta del mes de desembre 2009, canvis a la mateixa. Pel cas que no hagueu rebut la carta i pel seu coneixement general reproduïm la informació aquí:

Apreciats associats i associades,

L'activitat del nostre Club no ha deixat d'augmentar, seguint la tònica dels darrers anys. No cal dir que l'organització del Mundial de Làser Màster en fou una expressió molt evident, però també altres aspectes del dia a dia també són importants i ens n'hem de sentir orgullosos. Ara el GEN torna a estar en el calendari nàutic català amb la organització anual de neteges de fons marí, organització de regates oficials de vela lleugera, windsurf, motonàutica, etc. disposa d'un equip júnior de laseristes, i cada cop són més els màsters làser que participen en competicions, la majoria dels ajudants de monitors de l'Escola de Vela són de la casa, comptem amb una secció de windsurf cada dia amb més membres, i la resta de seccions, immersió, motonàutica, etc., continuen amb gran activitat.

Arrel d'això, i pensant en continuar i ampliar encara més l'activitat del Club  hem cregut convenient l'ampliació de la Junta Directiva incorporant nous membres que ajudin a l'actual a millorar la gestió del dia a dia i alhora permetin reactivar seccions inactives com la vela de creuer, o impulsar activitats accessibles a socis no actius en esports nàutics com són les xerrades, cursos de formació, etc.

L'actual Junta es compon a partir d'ara de les següents persones, càrrecs i delegacions de servei:
Sr. Mateu Casañas Puignau 
Sr. Marc Puig Ramos

Sr. Arturo Montblanch Moral

Sr. Peter Müller
Sr. Pere Vicens i Rahola
Sr. Lluís  Mas Blanch Ponce
Sr. Carles Pàramo Barbarà
Sr. Isidre Puigdevall Esteve

Sr. Jordi Batlle

Sr. Joan Paré Borralleras 
Sr. Miquel Trulls Ponsi

President

1er Vicepresident

2on Vicepresident
Secretari

Comodoro

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vela escolar

Tresorer

Instal·lacions

Vela Lleugera

Patrocinis

Mini Web site i M.O.C.

Media Press

Econòmic

Creuer

Windsurf

Seguretat, Mini Web site i M.O.C.

Amb aquesta carta volem doncs fer-vos-en coneixedors, agrair-los la seva acceptació del càrrec i desitjar que aquestes incorporacions reverteixi en millorar els serveis prestats als nostres socis, com és la nostra intenció.

Aprofito per saludar-vos i per expressar-vos els meus millors desigs.

Atentament,

Mateu Casañas Puignau

President GEN Roses