Declaració d’accessibilitat

Grup d’Esports Naútics Roses s´ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb normativa WCAG 2.1 en matèria d´accessibilitat i que s´utilitza com a evidència de la justificació del criteri d´accessibilitat del Programa Kit Digital. Està estructurat conforme als annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web www.genroses.cat